Beniim Şehriim Beniim Sesiim, Türkiiye’niin farklı yerleriinden kadınların
yaşadıkları şehrii müziikleriiyle yorumladıkları biir proje. Beats By Giirlz
Türkiiye’den Beriil Sarıaltun ve Birleşik Krallık’tan müziisyen ve
eğiitiimcii Mandy Wiigby’niin küratörlüğünde gerçekleşen bu proje
bambaşka müziikal deneyiimlere sahiip kadınların, kendii müziik
prodüksiiyonlarını gerçekleştiirmeleriine olanak sağladı.

Müziik endüstriisiinde kadınların besteciiliik, aranjörlük ve prodüktörlük
deneyiimlerii yerel ve uluslararası ölçekte çok düşük yüzdelerle
hesaplanıyor. %2’yi bulmayan rakamlarda her kadının hiikâyesiiniin

bambaşka olduğu ve kadınlık deneyiimlerii açısından da eşiitsiizliikler
yaşandığı düşünüldüğünde kat ediilmesii gereken yol epey uzun.